ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | เมื่อ : 30 พ.ค. 2021 | อ่านแล้ว : 234 คน

📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 🎉🎉

 
——————————
บทความที่คล้ายกัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
เขียนโดย : สำนักปลัด ทต.โคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 175 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565…
เขียนโดย : สำนักปลัด ทต.โคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 134 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565…
เขียนโดย : สำนักปลัด ทต.โคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 159 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
เขียนโดย : สำนักปลัด ทต.โคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 168 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
เขียนโดย : สำนักปลัด ทต.โคกเหล็ก | อ่านแล้ว : 50 คน
ประกาศด่วน  ศูนย์กักกันตัวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร นน…
เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 191 คน
Scroll Up